Meny

Bønes Idrettslag

Nytt kunstgress i Fjellsdalen

Etter flere år med innsats fra mange har Bergen Kommune nå blitt besluttet at kunstgressbanen ved Fjellsdalen skole skal rehabiliteres. Rehabiliteringen av banen vil bli omfattende og har en ramme på 6,25 millioner kroner.

Christian Kanzler

Bergen Kommune har allerede startet planleggingsprosessen av dette prosjektet. Selve arbeidet vil trolig starte opp relativt snart, slik at banen kan bli klar ila våren/sommeren 2015. Alle som i dag benytter denne banen til trening og kamper vil i perioden måtte belage seg på endringer i dagens treningstilbud. Dette er noe som jeg vil anta alle som i dag benytter banen er innforstått med. 

Hele idrettslaget har gjennom de to, tre siste årene gjennomført flere tiltak for å heve kvaliteten på det sportslige tilbudet. Dette er en satsning som nå begynner å bære frukter.  Gjennom en mere strukturert, helhetlig og målrettet trening har flere av klubbens fotballag utmerket seg i kretsmesterskap, nasjonale og internasjonale cuper/turneringer og i serien. Med en oppgradert bane til neste år ligger forholdene til rette til at Bønes IL kan hevde seg ennå bedre.

Den innsats som har vært gjort fra trenere og  lagledere gjennom hele årets sesong er noe å være stolte av. Bønes IL har blitt en enda tøffere motstander.

Jeg vil på veiene av hovedstyret og fotballstyret takke alle som har bidratt til at vi nå får en ny bane. Vil samtidig takke Hordaland Fotballkrets, Idrettsseksjonen og Idrettsservice ved Bergen Kommune for samarbeidet og for konstruktive dialoger og møter og tilslutt Byråd for kultur, næring, idrett og kirke.

For hovedstyre og fotballstyret

Christian Kanzler

Mangler bilde

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny