Meny

Bønes Idrettslag

Om sikring av håndballmål

I etterkant av den tragiske ulykken på Østlandet, hvor en gutt døde etter å ha fått en håndballmål over seg, har det fra flere av dere blitt etterlyst informasjon og retningslinjer for Bøneshallen og Bønes Arena.

Bønes håndball er i dialog med både Idrettsservice i Bergen Kommune og NHF Region Vest på saken. I påvente av vurdering og endringer ønsker vi å presisere følgende:

-      Vanlige håndballmål skal bare settes på plass eller flyttes av voksne personer

-      Mål skal bare stå i de posisjoner som er «vanlig». Det betyr at de alltid skal stå på kortsiden. Plassering av mål andre steder på banen er ikke tillatt

 

-      For Bøneshallen gjelder følgende:

o    Påse at mål står støtt på gulv, og at hjul er «vippet» opp

 

-      For Bønes Arena gjelder følgende:

o    Påse at mål er festet og låst til fester i gulv

 

-      Når det gjelder minihåndballmål i Bøneshallen må disse håndteres av voksne personer. Inntil vi får vurdert feste for disse må det vises aktsomhet ved håndtering og bruk. Gjør spiller oppmerksom på at det er forbudt å klatre/henge i målene. Målene skal ikke stå i hall etter trening, men settes på plass på anvist sted

-      Til orientering er det nå bestilt oppblåsbare minihåndballmål til Bønes Arena. Disse vil bli levert om 1-2 uker.

 

Generelt oppfordrer vi alle trenere til skjerpet årvåkenhet på trening i forhold til dette. Idrettsservice tar også dette opp med sine medarbeidere i hallene. Vi har alle et felles ansvar, og er dere usikker på noe så ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Jarle Sørlie

Bønes håndball

 

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny