Meny

Bønes Idrettslag

Over 100 kamper for Bønes IL

Like før seriestart smeller i gang skal vi hedre to av våre Bønes-spillere som har gjort en utrolig innsats for A-laget gjennom mange år; Ragnar Bruun Endal og Sindre Erichsen.

Vi møter de to A-lagsspillerne i klubbhuset hvor de har trasket innom utallige ganger.

Både Ragnar og Sindre er oppvokst på Bønes og har spilt på aldersbestemte lag i Fyllingsdalen og på Bønes.

Sommeren 2010 begynte Ragnar å spille for Bønes IL sitt herrelag. Ragnar har nå spilt over 100 kamper totalt for A-laget. Han synes det er positivt at A-laget har en lokal profil med mange spillere som er tilknyttet nærmiljøet.

– A-laget består av en fin gjeng med mange hyggelige mennesker. I tillegg er det kjekt å se at det er så mange positive og flinke folk rundt idrettslaget forøvrig, sier Ragnar.

Ragnar synes det er viktig at Bønes IL som klubb trekker i samme retning ved organisering av lagene.

– Jeg ser at det er utrolig viktig med tett dialog mellom lagene, fra guttelag og jentelag, juniorlag og opp til senior-nivå, sier Ragnar.

Han synes også at enda flere unge spillere kan brukes som assistenttrenere for yngre lag i Bønes.

Kjersti Røyrvik i fotballstyret bekrefter at Ragnar sitt innspill er i tråd med fotballstyrets intensjon med å bygge god klubbkultur ved å øke kompetansen til trenere, ledere og medlemmer.

Ragnar har nå bestemt seg for at sesongen 2017 blir hans siste i Bønes-drakt. Han legger opp etter syv år i klubben. Han er nå i etableringsfasen med barn og familie og ser at tiden kan bli knapp.


132 kamper for A-laget

Sindre Erichsen har spilt aldersbestemt fotball siden han var seks år. I 2009 begynte han å spille for A-laget som da var i 6. divisjon og het Bønes Bjøllebotn. Dette var opprinnelig et kompislag fra Smørås med spillere opp til 30 års alder.

Ifølge Sindre har trener-rollen hatt stor betydning for ham.

– Det er viktig at trenere i Bønes IL er oppmerksom på å være en god motivator som får spillerne til å tro på det de gjør. Det øker mestringsfølelsen og selvtilliten hos spillerne, sier han.

Videre ser Sindre at det er viktig med et godt samarbeid og dialog i overgangen fra junior til senior. Spillerne må ha gode holdninger, ha treningsiver og alle må få et eierforhold til laget.

Sindre har spilt hele 132 kamper for A-laget, og vil fortsatt bidra som spiller for Bønes IL i årene fremover. I tillegg har han en meget høy fremmøteprosent på treninger.

Både Sindre og Ragnar er enige i at skal man lykkes sportslig og sosialt med et lag er det viktig med en god gruppedynamikk og et positivt engasjement.

– Vi som er seniorspillerne kan være rollemodeller for barn og ungdom i fotballgruppen og klubben for øvrig. Vi håper at mange barn og unge på Bønes skal komme på seriekampene vi skal spille i Fjellsdalen, avslutter Sindre.

sindre og ragnar

Ragnar og Sindre blir premiert med gavekort fra Sport Norge og Rema 1000. Vi takker for innsatsen!

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny