Meny

Bønes Idrettslag

Referat fra foreldrekontaktmøte

Torsdag 14. februar møttes foreldrekontaktene og styret i Bønes Håndball til informasjonsmøte i klubbhuset.

16.02.2019

Foreldrekontaktmøte_BøneshåndballMøtet varte fra kl. 19.00 - kl. 20.30. De aller fleste lagene stilte med en eller flere foreldrerepresentanter.

Punktene som ble tatt opp var:

· Gjennomgang av sportsplan

· Påmelding av lag for kommende sesong

· Samarbeid mellom lag

· Foreldrekontaktrollen

o Kontaktpunkt mellom laget og klubben

o Kontaktpunkt mellom foreldrene og klubben

o Informasjon

o Laglister, kontingenter

o Følge opp lagkasse

o Organisere dugnader

o Organisere foreldremøter

o Delta på møter med klubb

o Sjekke at alle spillere har betalt lisens fra 1. jan. det året de fyller 13 år

o Forespørre nødvendig utstyr fra materialforvalter

o Organisering av cuper

o Sosiale tilstelninger/aktivitet innad i laget

· Lisens

· Vertsrolle i Bøneshallen. Fra 1. april opphører dagens ordning med kommunale ansatte vakter i hallene. Bønes Håndball er forespurt om vi vil ta på oss jobben med tilsyn i ukedagene fra formiddag til siste trening er ferdig om kvelden. For dette vil vi motta en sum som kan gå inn til lagene som dugnadspenger. Vi må gi en snarlig tilbakemelding til Idrettsrådet om vi ønsker å ta på oss dette.

· Styremedlemmer: Vi ber alle lag undersøke i sin gruppe om det er foreldre som kan være med og bidra for klubben ved å sitte i styret eller en arbeidsgruppe som kan avhjelpe styret!
– viktig at vi har med representanter fra både yngre og eldre lag i klubben!

· Laglister

o Rett antall spillere

o Loddbøker

o Politiattester – hvert tredje år. Vi ber trenere og foreldrekontakter som ikke har sendt inn gyldig politiattest til klubben gjøre det snarest. Vi vil snart foreta en sjekk med lagene for å se om dette er gjort.
https://www.bonesil.no/Handball/Politiattest/#

Oppfølgingspunkter:

· Innkjøp av en Ipad per hall og skap med kodelås på vaktmesterkontor

· Utarbeide «håndbok» for foreldrekontakter.

Minner ellers om at alle lag kan få refundert fergebillett-utgifter til nødvendig antall biler ved å sende inn dokumentasjon til styret.

Klubben betaler påmelingsavgift til 2 lokale cuper og 1 reisecup pr. lag pr. år. Lagene melder i utgangspunktet på selv.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny