Meny

Bønes Idrettslag

Retningslinjer bruk av kommunale idrettsanlegg

For å trygge hverdagen for brukere og ansatte i forbindelse med Covid-19 pandemien, ber vi dere om å lese igjennom følgende retningslinjer som gjelder for bruk av Bøneshallen og Bønes Arena, samt andre haller i Bergen kommune.

Generelt

- Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet
(https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19) og
Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, både i forhold til trening og arrangement.
- De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets
koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale
helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.
- Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan delta på aktiviteten hvis de har symptomer på
luftveisinfeksjon.
- Det må være en ansvarlig person over 18 år når aktiviteten utøves, for å påse at
retningslinjene og nødvendig smittevern blir ivaretatt, og ha kontroll på deltakelse.
- Personer som utvikler symptomer for luftveissymptomer under aktivitet, må dra hjem eller
hentes så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre må vente ute. Ved
behov for bruk av toalett skal dette ikke benyttes av andre før det er rengjort. Ved mistanke
om smitte må personell i hallen/beredskapsvakt kontaktes snarest mulig.
- Dersom idrettslag eller vertskapsklubb er i tvil om aktiviteten som planlegges kan
gjennomføres i tråd med smittevernreglene, må Etat for idrett kontaktes
(Idrett.Korona@bergen.kommune.no).
- Brudd på retningslinjene kan medføre at idrettslag utestenges eller at anlegget blir stengt.
- Det kan komme endringer på kort varsel.

Aktuell bruk av innendørs lokaler
- Garderobene åpnes for skolene på dagtid, og på forespørsel fra idretten på
ettermiddag/kveld og helg såfremt smittevernregler overholdes. Vi anmoder idretten om å
begrense bruken av garderober.
- Toaletter holdes åpen, men kun etter forespørsel i tilknytning til utendørs anlegg i helgene.
- Møterom holder åpent for inntil 20 personer under forutsetning av at det er booket med
ansvarlig møtearrangør som holder oversikt over deltakere, og at retningslinjene overholdes.
- Styrkerom kan benyttes dersom klubb står ansvarlig for at retningslinjene følges.
- kan benyttes i forbindelse med salg av mat og drikke under arrangement. Dette krever
at arrangør tilrettelegger for god generell hygiene og god håndhygiene, samt rengjør
kjøkkenet før og etter bruk.
- Innendørs trening kan tillates med inntil 50 personer i en normalidrettshall (håndballflate på
20x40 meter), såfremt øvrige retningslinjer oppfylles. Dette må fordeles mellom de ulike
gruppene som eventuelt er tildelt treningstid samtidig.
- Den enkelte idrettshall kan holdes stengt (avgjøres lokalt) mellom de ulike treningsgruppene,
for å holde kontroll over hvem som er i hallen.
- Ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn i hallen før gruppen som har vært før
dem har forlatt hallen. Det er kun utøvere, ledere og trenere som skal være tilstede i
hallen.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny