Meny

Bønes Idrettslag

Samarbeid ulike aktiviteter

Bønes IL forsøker å legge til rette for at man kan delta i ulike aktiviteter så lenge som mulig.

Bønes IL etterstreber, så lang det er mulig å tilby aktiviteter på de ulike alderstrinn som ikke kolliderer. Av og til er det dessverre ikke praktisk gjennomførbart. Hovedstyret forventer at det i de tilfeller dette inntreffer vises forståelse fra trenere og støtteapparat. Evt. henvendelser og ønsker kan rettes til de ulike særlags styrer:


Fotball: Kjersti Olsen Røyrvik, kjersti.o.royrvik@gmail.com

Håndball: Arild Fismen, arild.fismen@bkkfiber.no

Idrettsskolen: Christian Kanzler, christian.kanzler@gmail.com

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny