Meny

Bønes Idrettslag

Sesongen 2020-21

Fjerne kvalifiseringsspill, mindre kampbelastning, nye spilltilbud. Dette er noe av oppsummeringen fra Håndball Region Vest sitt info. møte vedr. spilltilbudet kommende sesong.


Påmelding og nivåer

Påmeldingsfristen til kommende sesong er 1. mai (påmelding gjøres av Bønes sin sportslige leder).

Ved påmelding kan man legge inn kommentarer som Region Vest tar hensyn til så godt de kan. Man kan hake av og legge inn kommentar om ett antilag (lag man ikke ønsker kampkollisjon med). Dette kan f.eks. være lag i samme aldersklasse eller lag over eller under.

Nivåinndeling er ment for å tilpasse tilbudet ut fra ferdighetsnivået. I barneidretten er det ønskelig at spillerne rullerer innom de ulike nivåene i spillergruppen.

Kvalifiseringsrundene tas vekk fra kommende sesong. Dette for å redusere spillernes kampbelastning. Det er da desto viktigere at klubben melder på lagene på riktig nivå slik at man oppnår mest mulig jevne kamper.

Belastning

Som en ledd i få færre skader blir det nå regler for hvor mange kamper en spiller har lov å spille totalt pr. sesong. I kl. 13-20 år er maks antall kamper satt til fire i løpet av en uke/maks 10 i løpet av en måned. Det anbefales maks 45 kamper pr. sesong. I praksis kan man da kun delta i kamper for to lag.

I Bring- og Lerøyseriene er det også redusert antall lag og kamper for å få ned kampbelastningen.

I 16 års- og Juniorklassen legges det opp til 15 min. oppvarmingstid, dvs. lengre tid før ny kamp starter. Bedre oppvarming skal redusere faren for skader.

Klubb og trenere har ansvar for å se på spillernes totalbelastning. Spillerne må få tid til nok treninger ut fra mengden kamper.

Høring

11. mai legges puljeoppsettet ut til høring. Det er viktig å være våken når forslaget til kampoppsett er ute på høring. 21. mai er høringsfristen ute.

Kamper

Region Vest får tildelt halltid av halleierne rundt omkring i fylket. Det må også tas hensyn til andre idretter som krever halltid. Det blir derfor noen lag som ikke får kamper på egen hjemmebane i løpet av sesongen. Dersom noen lag flere år på rad har vært ute for å ikke få hjemmekamper kan dere gi Bønes sin sportslige leder (Morten Haaland) beskjed, så kan han sende inn det som en kommentar til Region Vest.

Terminlisten forventes publisert senest 1. august.

6-9 år: 4er håndball

Rundedatoene for 6 og 8 år blir etter planen:

24.-25. oktober
14.-15. november
12.-13. desember
23.-24. januar
20.-21. februar
20.-21. mars

Rundedatoene for 7 og 9 år blir etter planen:

17.-18. oktober
21.-22. november
5.-6. desember
16.-17. januar
13.-14. februar
13.-15. mars

Sett allerede nå av disse helgene! Barna setter pris på at foreldrene kommer og ser på kampene 😊

Spilltid:

2x10 min.
2 kamper pr. runde

Ballstr.:
6-7 år = 00/Mikro mykball
8-9 år = 00/Mikro

Husk å bruke riktig ballstørrelse!

9 og 10 år: 5er håndball

9 år

4 utespillere + målvakt

Ballstr.: Mikro/00

Spilltid: 2x15 min.

Rundespill med to kamper pr. lag

10 år

4 utespillere + målvakt

Ballstr.: Mini/0

Spilltid: 2x15 min.

Rundespill med to kamper pr. lag.

To nivåer: enten minibane (12x20m) eller kortbane (25,5x20m)
Kortbane er primært for øvede spillere.
Minirundene er for litt mer nybegynnere.

Det skal IKKE benyttes måltavle i disse årsklassene!

Man kan ikke omberamme kamper i disse klassene. Dersom klokkeslettet ikke passer kan man høre med et annet lag om å bytte tid og deretter melde dette inn til Region Vest.

11 og 12 år: 6er håndball

Her inviteres det til TRE nivåer.
Hvis laget ditt vant suverent alle kamper forrige sesong kan det være lurt å melde seg opp et nivå. Det motsatte dersom laget tapte de fleste kamper med store sifre.

Spilltid: 2x20 min.

To kamper hver runde.

Ballstr.: 0

11 år har nedsenkbar tverrligger.
12 år har ikke nedsenkbar tverrligger.

Man kan ikke omberamme kamper i disse klassene. Dersom klokkeslettet ikke passer kan man høre med et annet lag om å bytte tid og deretter melde dette inn til Region Vest.

Nytt: Det er ikke tabeller i disse klassene og det kåres ingen vinner etter endt sesong.

NB! Cuper som ble godkjent før 5. mars kan være godkjent med gammelt regelverk. Vær obs på dette når dere melder på.

Regionserien 13-16 år: 7er håndball

I Region Vest gis det tilbud i hver årsklasse i ungdomshåndballen.
Her inviteres det til TRE nivåer: A, B og C. Klubben velger selv nivå.

Kvalik-spill fjernes fra kommende sesong, så det er desto viktigere å melde på i passende nivå.

Ved påmelding kan man melde inn ett antilag.

Juniorserien

Nytt er Juniorserien 17-20 år, som erstatter den regionale 17-18 års serien.
Dette et nytt tilbud med to nivåer, men hensikt å beholde spillerne lenger.
Juniorserien er for spillere født 2003-2001. Her er minimums aldersgrense 16 år. For yngre spillere må det evt. søkes om disp.

Viktig info. fra RV

Viser ellers til Region Vest sin nettsak vedr. spilltilbudet for kommende sesong:

https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter/2020/04/spilltilbudet-20202021/

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent på Region Vest sine nett- og Facebook sider. Her kommer det mye nyttig info.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny