Meny

Bønes Idrettslag

Sesongstart

Fra 1. august ble det lov for spillere til og med 19 år, å spille kamper mot andre lag/klubber innenfor egen region.

Gutter_jubel

Forståelig nok har det kommet en del spørsmål på hvilke serier og aktiviteter som har sesongoppstart nå i august/september, og hvilke som fortsatt må vente. Vi har derfor laget en oversikt over regionens kampaktivitet som pt. går som planlagt, og hvilke som ikke gjør det, samt annen nyttig informasjon som vi ønsker å dele med dere nå.

NB! Norges Håndballforbund (NHF) har utarbeidet retningslinjer for håndballtrening som skal følges.

MED SESONGOPPSTART I SEPTEMBER
går pr. dags dato som planlagt

Aldersbestemte serier (9-16 år):

Sesongoppstart som normalt.

Juniorserien (17-20 år):

Sesongoppstart for spillere under 20 år som planlagt. Spillere som har fylt 20 år kan dessverre ikke delta. Lag som er avhengig av 20-åringer for å kunne stille lag, har mulighet til å omberamme kamper. Vanlig omberammingsrutine gjelder.

REMA 1000-ligaen/1. divisjon:

REMA 1000-ligaen med sesongstart i august. 1. divisjon starter i september.

Les mer på NHF Region Vest sine nettsider!

Viktige endringer!

Nå fjernes 48-timersregelen
Den såkalte 48-timersregelen, som påla spillere og utøvere pause ved bytte av treningsgruppe, er
fjernet.
https://www.handball.no/nyheter/2020/08/na-fjernes-48-timersregelen/

Forlengelse av lisensperioden
Alle spillere som løste lisens for sesongen 2019-20, vil være dekket av denne lisensen ut
september 2020.
https://www.handball.no/nyheter/2020/08/forlengels...

Retningslinjene for barne- og ungdomshåndballen finner dere her:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Det er viktig at alle setter seg godt inn i innholdet i denne og utøver dette i praksis!

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny