Meny

Bønes Idrettslag

​Sportsplan 2015-2017

Som dere sikkert er kjent med er sportsplanen en plan for det sportslige arbeidet i Fotballgruppen i Bønes IL. Sportsplanen bygger på BILs overordnete sportslige filosofi som slår fast at BIL er et breddeidrettslag med hovedvekt på barn og ungdom.

Sportsplan fotball Bønes IL 2015-17​ >> (pdf)

​Planen er utarbeidet av Fotballstyret, med bidrag og innspill fra Sportslig Leder og trenere/ledere i Fotballgruppen. Sportsplanen gjelder for perioden 2015-17, men dette er et levende dokument der det blir gjort justeringer og endringer etter hvert som vi ser behov for det. Siste oppdateringen som er gjort er sammenslåing av tekst for gutter og jenter, slik at vi ikke skiller på de to gruppene. Samt en litt mer tydeliggjøring av ansvar og oppgaver for trener/leder.

Vi oppfordrer alle til å lese og bruke denne planen aktivt, og også komme med innspill til endringer og forbedringer. På den måten kan vi sammen utvikle klubben i ønsket retning. Innspill kan sendes til Bjørn Sætre,  bjss@online.no 

bilde (10)

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny