Meny

Bønes Idrettslag

Vi trenger deg!

Bønes Håndball har de siste årene hatt en meget positiv utvikling. Det er viktig å ha et velfungerende styre som kan tilrettelegge for den gode aktiviteten. Styret trenger 3-4 nye styremedlemmer og er avhengig av din hjelp.

Hei alle sammen

Aktivitetsnivået i håndballgruppen er større enn noen gang, og vi har engasjerte ressurspersoner i og rundt klubben.

 • Både i Bøneshallen og i Bønes Arena har vi engasjerte og flinke håndballtrenere i alle årsklasser. Vi har lykkes med å etablere både et herre- og damelag som viser at det faktisk er mulig å realisere målsetningen om flest mulig lengst mulig. Bønes gjør seg absolutt positivt bemerket på håndballarenaen i Bergen.
 • I Styrerommet har det også vært jobbet meget godt de siste årene. Styret har en viktig rolle i å tilrettelegge for aktivitet og positiv utvikling. Det har vært jobbet målrettet med å etablere en god økonomi, rekruttering av engasjerte trenere og utdanne dommere. I tillegg har håndballskoler, fredagstrening, nattcup m. m blitt etablert som faste aktiviteter. Å ha Melchior Husebø med oss på «laget» er veldig viktig for klubben og styret. Han er en viktig ressursperson som skaper en meget god kobling mellom det sportslige og administrative.

I perioder med positiv vekst og utvikling er det viktig både å skape kontinuitet og rom for utskiftinger. På håndballflatene klarer vi stort sett å få til utskiftninger når de er nødvendig. I styret er det vanskeligere. I år er det behov for utskiftninger da flere av personene har satt lenge og ønsker avløsning. 2 personer går ut av styret ved årsmøtet og 1 gav seg tidligere. Styret trenger derfor minst 3 -4 nye styremedlemmer for å få nødvendig fornyelse.

Det har i noe tid vært gjort forsøk på å rekruttere nye medlemmer uten å lykkes. Arbeidet burde nok ha vært ledet av en valgkomite, men i mangel av dette har styret selv jobbet med rekrutteringen. Vi nærmere oss nå fort årsmøtet i Bønes IL, og skal vi opprettholde aktivitet og fortsette det positive i Bønes håndball må vi ha et velfungerende styre. Vi bor i et område med mange ressurssterke personer. Jeg er overbevist om at det i foreldregruppen må finnes personer som kan ha lyst, og ser nødvendigheten av, å videreføre det vi nå har på gang.

Er det ingen som melder seg kan konsekvensene dessverre være at vi må redusere aktivitet på håndballsiden. Og misforstå meg rett; et håndballstyret er ikke avgjørende for det positive som skjer i hallen, men skal det koordineres og tilrettelegges på en god måte må styret være «bemannet» tilstrekkelig. Det er dette det handler om!

Styret konstituerer i utgangspunkt seg selv når det er valgt, men følgende roller er ikke besatt for neste periode:

 • Leder
 • Materialforvalter:
  • Kontakt med MX-Sport. Innkjøp av utstyr (is/tape/klister m.m)
  • Oversikt over drakter og draktbehov
  • Delta i generelt styrearbeid
 • Dommeransvarlig:
  • Kontakt med dommere i klubben
  • Bindeledd mot region
  • Rekruttering og generell oppfølging
 • Oppstart av nye lag
  • Rekruttering og informasjon
  • Oppstart
  • Oppfølging

Håper på snarlig og positiv tilbakemelding!

Med hilsen

På vegne av håndballstyret
Jarle Sørlie
E-post: jarle.sorlie@dnb.no

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny