Meny

Bønes Idrettslag

Viktig informasjon om Coronavirus

Som følge av koronavirus-utbruddet kommer det stadig spørsmål vedr. håndball-arrangementer. Her er info. fra Region Vest. Oppdatert 10.03.20.

Info. fra NHF Region Vest
Status pr. fredag 10.03.20:

Vi får en del henvendelser fra klubber og medlemmer som har spørsmål tilknyttet arrangement og kamper. NHF Region Vest ble i går innkalt til møte med Bergen kommune, hvor de ønsket å informere idretten om situasjonen rundt Koronavirus-utbruddet.

All håndballtrening, kamper og arrangementer kan pr tidspunkt gjennomføres som planlagt. Alle klubber og medlemmer skal forholde seg til informasjon gitt av Folkehelseinstituttet og sin respektive kommune.

Bergen kommune har utfyllende informasjon på sine nettsider og har pr i dag gitt informasjon delt i RÅD og VEDTAK:

VEDTAK (etter smittevernloven §4-1 - forbud mot større arrangementer): Følgende arrangementer kan avholdes: ✓ Utendørs arrangementer ✓ Innendørs arrangementer under 1000 deltakere ✓ Innendørs arrangementer uten mat- og/eller alkoholservering (også dersom flere enn 1000 deltakere) ✓ Innendørs arrangementer med fast plasstildeling og servering (også dersom flere enn 1000 deltakere)

Alle arrangementer som avholdes i Bergen, skal sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene. Det skal i starten av arrangementet informeres om smittesituasjonen, og deltakerne skal anmodes om å ivareta god hånd- og hostehygiene.

Alle arrangementer skal vurderes særskilt, og arrangøren skal vurdere nødvendigheten av å gjennomføre arrangementet. Dette gjelder inntil videre og kan endres på kort varsel. Arrangører som har spørsmål vedrørende eget arrangement, skal kontakte informasjonstelefonen for korona i Bergen kommune på telefon 55 56 77 00. Telefonen er åpen ukedager til klokken 21.00 og lørdag og søndag fra klokken 09.00 -17.00 (for andre kommuner – se kommunens hjemmeside).

RÅD FOR Å FOREBYGGE SMITTE ✓ Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig. ✓ Ha god hostehygiene. Bruk paprilommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser, eller bruk albuekroken når du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. ✓ Begrens nær kontakt med syke personer. Du bør bruke munnbind dersom du må ha direkte kontakt med andre som er syke. ✓ Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk. ✓ Vurder om det finnes alternative løsninger til håndhilsing og klemming. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-og-inkludering/forebygge-smitte-av-koronavirus-og-hvor-du-far-hjelp

For større arrangører hviler det et spesielt ansvar rundt matservering / kiosksalg - hygiene.

Kommunen er i høy beredskap for å forebygge et stort smitteutbrudd, så det er derfor viktig at alle tar sitt ansvar i denne situasjonen. De fleste som blir smittet, vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen få vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Alvorlig sykdom og dødsfall er sjelden, men eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.  

Med vennlig hilsen NHF Region Vest 
Trine Skarstein Dalland Daglig leder  


For mer informasjon sjekk: https://www.handball.no/

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny