Meny

Bønes Idrettslag

Viktig informasjon

Følgende informasjon er sendt ut fra Fjellsdalen skole: Det har i de siste ukene vært tre episoder på Bønes der barn har blitt tilsnakket av ukjente menn.

Til foresatte på Fjellsdalen skole.

Uheldige episoder i Bønesområdet

Det har i de siste ukene vært tre episoder på Bønes der barn har blitt tilsnakket av ukjente

menn. To ganger har en bil stoppet og henvendt seg til barn og tilbudt dem snop eller

spurt om de ville komme inn i bilen.  Det har også vært en sak der en person har kommet gående og blitt opplevd som truende av en elev hos oss.

Fjellsdalen skole har vært i kontakt med politiet som tar slike saker på alvor og har lovet ekstra overvåkning av området. Jeg vil presisere at det heldigvis ikke har skjedd en alvorlig hendelse, men det er selvfølgelig skremmende for de barna som har vært involvert. Det derfor viktig å ta dette på alvor. Det er av stor betydning at dere foreldre snakker hjemme om dette, og at dere i den sammenheng ikke overdramatiserer, men forteller deres barn hva de bør gjøre dersom fremmende tar kontakt. Vi vil også snakke om dette i klassene.

 

Gangvei til skolen.

Gangveien til skolen har mye overvann når det regner. Dette skal kommunen gjøre noe med.

De må stenge gangveien for å grave opp på nytt. Dette medfører at elevene en tid fremover må bruke kjøreveien ved tennisbanene og videre ned på fotballbanen.

Det er nå svært viktig at ingen foreldre kjører inn til skolen, men parkerer ved idrettshallen og lar barna gå alene eller følger dem inn til skolen.

 

Tenk barnas sikkerhet.

 

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!

 

 

Hilsen

Fjellsdalen skole

v/Roar Haukom

   rektor

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny