Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte BIL 2023

Bønes IL kaller med dette inn til årsmøte mandag 27. mars kl 18:30 i Klubbhuset i Fjellsdalen. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og delta!

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokoll-signerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2022
Sak 5: Budsjett 2023
Sak 6: Saker fra hovedstyret
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Saksdokumenter publiseres her senest to uker før årsmøtet.

​Frist for innmelding av saker / forslag: fredag 10. mars

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny