Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte BIL 2024

Bønes IL kaller med dette inn til årsmøte tirsdag19. mars kl 19:00 i Klubbhuset i Fjellsdalen. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og delta!

Kim

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokoll-signerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2023
Sak 5: Budsjett 2024
Sak 6: Saker fra hovedstyret
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Saksdokumenter publiseres her senest én uke før årsmøtet.

​Frist for innmelding av saker / forslag: tirsdag 05. mars 2024.

Saker/forslag kan meldes til post@bonesil.no

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny