Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte Bønes Idrettslag

Bønes IL kaller med dette inn til årsmøte tirsdag 29. mars kl 19:30 i Klubbhuset i Fjellsdalen. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og delta!

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokoll-signerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2021
Sak 5: Budsjett 2022
Sak 6: Saker fra hovedstyret
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut som linker på denne siden senest 14 dager før årsmøtet.
Frist for å melde inn saksforslag (til post@bonesil.no): 14. mars.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny