Meny

Bønes Idrettslag

Fremvisning av politiattest

Alle trenere og lagledere i Bønes IL skal fremvise politiattest.

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Alle trenere og lagledere i Bønes IL MÅ fremvise til styret politiattest uten anmerkninger for å kunne delta i frivillig arbeid for klubben.

Les mer om rutinene for politiattest her

Les mer om søknadsprosessen her

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny