Meny

Bønes Idrettslag

Handlingsplan for Bønes IL ved evt. seksuell trakassering og overgrep

Bønes IL har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Her er klubbens kjøreregler.

Bønes IL har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.
Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

For å få et bedre idrettsmiljø og forebygge seksuell trakassering og overgrep, er det viktig at de som utsettes for dette tør å ta opp saken. Dette kan være vanskelig, ikke minst gjelder det for barn og unge. Utøvere som for eksempel utsettes for seksuell trakassering av noen i støtteapparatet kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. Det er derfor viktig å presisere at dersom noen i idretten har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep bør man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

Hva er seksuell trakassering og overgrep?

Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer. Dette kan være både verbalt og/eller fysisk.

Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Kjøreregler i Bønes IL:

• Det nytes aldri alkohol sammen med spillere under idrettsarrangement/cuper
• Det bør alltid være begge kjønn i støtteapparatet
• Trenerne skal ikke ha spillersamtaler på spillernes rom, men i møterom eller andre mer "offentlige" steder
• I Bønes IL sover vi sammen på sovesal når vi er på cuper – ingen voksne sover alene sammen med noen av medlemmene
• I Bønes IL dusjer ikke trenere alene sammen med enkeltutøvere
• I Bønes IL er det min. 2 utøver på hver trening sammen med treneren
• I Bønes IL inviterer ikke trenere/tillitsvalgte enkeltutøvere hjem til seg uten at flere er til stede

Hvem bør varsle?

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

Varsling

Hvis du opplever noe i Bønes IL som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken (se Bønes IL sin beredskapsplan). Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i klubben.

Varsling - se Bønes IL sin BEREDSKAPSPLAN

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny